PRIVAT MILJÖ

Rumsliga lösningar, ljussättning, färgsättning, materialval.Vi har möjlighet att utföra allt från inköp till iordningsställande på plats. Ring oss så kommer vi på ett besök hos er.Från ett rum till helhetslösning i ditt hem.

OFFENTLIG MILJÖ

Vi väver in företagets visioner och identitet i inredningen. Vi vill att miljön ska genomsyra den känslan ditt företag vill förmedla.Med små och enkla medel hjälper vi er, men vi erbjuder även en helhetslösning för kontor, butiker,hotell och restauranger.

KONCEPT

Budskapet speglas i inredningen och med en röd tråd så skapas en helhet för era kunder. Det ger en tydlig bild av era visioner och affärsidé vilket budskap ni vill ge era kunder.Med mycket kreativitet och små medel kan vi göra stora förändringar.

Copyright © All Rights Reserved